Zarząd Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Technicznych wchodzą nr telefonu
Mirosław Osiecki Prezes Zarządu SPT 512 845 545
Czesław Maciaszek Z-ca Prezesa Zarządu SPT 602 883 552
Ewa Lewandowska-Domagała Sekretarz Zarządu SPT 668 171 393
Halina Świtelska Skarbnik Zarządu SPT 603 480 835