Komisja egzaminacyjna

W skład komisji Stowarzyszenia Pracowników Technicznych wchodzą
Mirosław Osiecki Przewodniczący
Leon Miśkowicz Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Odzimek Członek komisji
Stanisław Mazur Członek komisji
Dariusz Sikorski Członek komisji
Antoni Łazuta Członek komisji
Jerzy Seidel Członek komisji
Anna Wepsięć Sekretarz komisji